خوش آمدید مشتری عزیز ما از مصر

- Nov 21, 2018-

امروز ما مفتخر به دیدار با مشتریان مصری در شرکت ما هستیم.

image001

ما یک بحث مفصل داشتیم و همچنین در اتاق جلسه ما هم خوب بودیم.

image003

مدیر آلیس او را وعده داده است که ما همه کارهایمان را برای حمایت از نظم، نه فقط خدمات، بلکه همچنین تکنولوژی غنی ما انجام خواهیم داد. آرزو کن که ما در آینده همکاری موفق داشته باشیم!