دوقلوها مسابقه موتور بازی ماشین بازی

- Dec 21, 2018-

Ifun Park Twins Moto یک شبیه ساز مسابقه فوق العاده سرگرم کننده است.

پشتیبانی از 8motos برای مسابقه با هم ایده آل برای دوستان بازی مسابقه ای!

دکمه قرمز برای تایید انتخاب قبل از بازی، و برای افزایش سرعت در مسابقه. دکمه زرد برای تغییر مشخصات دکمه سبز برای تغییر موسیقی

10 صحنه، 12 کرس و 5 لباس انتخابی. گزینه های متعدد برای دیدار با علاقه بازیکنان مختلف.

برای حرکت به سمت راست، پیچ را بچرخانید. درست مانند رانندگی moto.Winner واقعی می تواند یک بار دیگر بازی کند.

تصویر HD در اثر بهتر 3D. لذت بردن از بزرگترین تجربه مسابقه ای با Twins MOTO Ifun Park.

racing game18