Super Box 2 Gift بازی ماشین

- Jan 12, 2019-

Super Machine 2 Super Vault دستگاه عروسک نسل 2 مناسب برای مراکز خرید، پارک تفریحی، نوار KTV و سایر مکان ها است. شما می توانید هدیه، بوتیک، اسباب بازی، پیچ و تاب، آب نبات، عروسک و غیره گرفتن. درآمد بسیار خوب است.