کارائوکه KTV موسیقی شبیه ساز ماشین

- Jan 06, 2019-


اگر بیرون بیش از حد پر سر و صدا باشد، لطفا وارد شوید، عزیز من، شما می توانید صدای پاک و خالص را از قلب خود بشنوید.

راه خود را، نگرش خود را بخوانید تا داستان خود را بگوید. لطفا از خود لذت ببرید، زیرا این فضای موسیقی شخصی شماست.

با شنیدن قلب خود و به اشتراک گذاشتن آن، جهان را بشنوید.

1

هنگامی که به آن می رسید، می توانید هر سلولی را بر روی بدن خود آزاد کنید تا احساساتتان را درک کنید، تا واقعیات را پیدا کنید

1. هدفون فوق گوش

2. بر اساس آواز، تمرین آهنگ ها، ضبط

3. پشتیبانی آنلاین: دیدار با نیازهای اجتماعی جوانان برای نشان دادن خود

4. ما از فرم های پرداخت مانند سکه، wechat پشتیبانی می کنیم

5. در هر زمان به رابط کاربری چند زبانه تغییر دهید