فعالیت های پارک Ifun---سفر به شهر قدیمی

- Oct 30, 2018-

شنبه گذشته Ifun پارک فعالیت برای کارگر آرامش---سفر به شهر قدیمی مرتب شده.

 

امروزه بسیاری از جوانان برای گشت و گذار بعد از کار در China.Because آنها مشغول کار هستند و هیچ وقت بیرون رفتن دوست ندارم. یا فکر می کنم برخی از جوانان زمان محدود است و می خواهید به راحتی در خانه.

image002

منظور ما از کار انتشار، تیم ما سفر به شهر قدیمی آغاز شده است. ما به حال زمان زیادی وجود دارد. تخصص های محلی صنایع دستی سنتی و بسیاری از هدیه جالب. ما با صحنه ویژه مسحور و نمی خواهید برگردید.


image004

فعالیت های رنگارنگ, Ifun خوش آمدید دوستان از سراسر جهان به شما اطراف نشان می دهد و تجربه بیشتر فرهنگ چینی مشخصه.