IFUN محصولات برای مشتریان کانادا را بارگیری می کند

- Nov 02, 2018-

امروز، Ifun یک کانتینر حمل شده به کانادا را بارگیری کرد، این مشتری تلقیحانه تعداد زیادی از دستگاه بازی را از IFUN خریداری کرد.

image001


علاوه بر 1 ظرف بازی، مشتری عزیز نیز محصول دیگر را خرید و به کارخانه IFUN برای حمل و نقل تلفنی تحویل داد، ما به آن با مراقبت و مسئولیت بارگیری کردیم، که یک ظرف مخلوط دیگر را می سازد.

image004


با تشکر از اعتماد مشتری. Ifun Park برای شما بهتر است! امیدوارم Ifun بهتر و بهتر!

IFUN از دستورالعمل های دستگاه بازی و مشتریان عزیز در سراسر جهان استقبال می کند !!