روز شکرگذاری مبارک

- Nov 23, 2018-

شکرگزاری یک تعطیلات ملی در ایالات متحده است که در چهارمین پنجشنبه نوامبر جشن گرفته می شود. این به عنوان جشنواره برداشت به ارمغان آورد. شکرگذاری از سال 1789 به طور ملی جشن گرفته شده و با اعلام جورج واشنگتن پس از درخواست کنگره، جشن گرفته شده است.

image001

روز شکرگذاری مبارک

با تشکر از شما برای پشتیبانی عالی شما به ایوان پارک، مشتریان و دوستان با ارزش ما.

image003