پارتی تولد IFUN PARK ماه تولد

- Nov 26, 2018-

ما در هر ماه فعالیت های تیمی داریم. اگر روز تولد عضو این ماه باشد، یک جشن تولد برای او برگزار خواهیم کرد.

ما 3 عضو تیم داریم این ماه تولد خود را داریم. بنابراین ما یک مهمانی گرم برای آنها داشتیم.

party

ما آهنگ های تولد آهنگ را به زبان های چینی، انگلیسی و کره ای می خوانیم. و ما بهترین آنها را برکت دادیم. بعدا، ما بازی ها را انجام دادیم و زمان خوبی داشتیم.

فعالیت های ماهانه IFUN PARK از مشتریان ما پیروی می کنند!