روند متناسب برای تماشا: ماشین آلات بازی VR

- Oct 23, 2018-

VR برای پخش فعلی ماشینهای بازی VR محبوبتر است. مسابقات بازی خود را با فن آوری پیشرفته مثل VR تقویت می کنند تا بازدیدکنندگان را با فعالیت خارج از خانه جذب کنند.


VR یک روند منصفانه آب و هوایی نیست و مانند بسیاری از بدعتگذاران می گوید که این روند است. این شروع به نگاه بیشتر به یک موشک با یک تن از حرکت در پشت آن است. تحقیقات بازار Zion گزارش می دهد که VR با محبوبیت عمومی و کسب و کار با ارزش 2016 دلار 2.02 میلیارد دلار و ارزش پیش بینی شده 26.89 میلیارد دلار افزایش می یابد.


چه کسانی پیشگامان تبدیل بازی ها و برنامه های VR و تبدیل آنها به ماشین های بازی می شوند؟

111