ماهیگیری بازی ماشین

- Dec 18, 2018-

با بازی 55 اینچ صفحه نمایش بزرگ بازی ماهیگیری بازی برای 6 بازیکن. بازی ماهیگیری ماهیگیری داغ فروش دستگاه بازی.

kids game11

بازی میله های ماهیگیری با حلقه های ماهیگیری بازی بزرگ و چراغ های رهبری قابل تغییر RGB باعث می شود ماشین بازی ماهی بازی ستاره پارک های تفریحی، زمین های بازی، پارک بازی، زمین بازی های داخل سالن ها و مراکز بازی باشد.