مبارزه با ماشین بازی - جعبه پاندورا

- Nov 19, 2018-

image001

1، خرید 2 مجموعه، شما می توانید 2 نفر به طور همزمان بازی بازی

2، SANWA و باتری، با استفاده از جوی استیک و دکمه اصلی SANWA و باتری 3 پیکسل اصلی پاناسونیک 18650B.

3، SANWA و بدون باتری، با استفاده از جوی استیک و دکمه اصلی SANWA، بدون باتری، مشتریان می توانند باتری خود را در کشور خود خریداری کنند، که می تواند پول را ذخیره کند.

4، چین و باتری، با استفاده از جوی استیک و دکمه های چین ساخته شده و 3pcs اصلی باتری های پاناسونیک 18650B.

5، چین و بدون باتری، با استفاده از جویاستیک و دکمه های ساخته شده از چین ساخته شده، بدون باتری، مشتریان می توانند باتری های پاناسونیک 18650B خود را در کشور خود خریداری کنند، که می تواند پول را ذخیره کند.

image003

ماشین بازی مبارزه - Pandora Box در تولید انبوه است.

ایوان پارک دستورات خوش آمدید!