ناز دایناسور سواری کیدی

- Jan 24, 2019-

ناز دایناسور سواری کیدی


ویژگی از سکه عمل نوسان دایناسور سواری کیدی:

1. ماشین بازی ماشین سواری کیدیف لوکس و محبوب.
2. موسیقی محبوب با چراغ های رنگی
3. این مناسب برای بسیاری از انواع مختلف سناریوهای عملیاتی است.
4. کیفیت پایدار با گواهینامه CE.


چگونه به بازی سکه عمل نوسان دایناسور kiddie سوار:

1. بچه ها روی صندلی نشسته اند
2. سکه را برای شروع بازی وارد کنید
3. پخش موسیقی محبوب و حرکت صندلی به صورت خودکار؛
4. کودکان و نوجوانان راحت نشسته و لذت بردن از چرخش عقب جلو.