یک روز شلوغ و شاد در پارک ایوان

- Jan 14, 2019-

پایان تعطیلات سال نو کشورهای خارجی، ما در این ماه سفارشات زیادی داریم.


و امروز، ما 4 گروه از مشتریان را به بازدید از شرکت ما استقبال کردیم. بنابراین یک روز خوشحال و شلوغ!

customers1

ای کاش مشتریان بیشتر و بیشتر از شرکت ما بازدید می کنند و اگر بهتر و بهتر باشند!