360 درجه VR ماشین بازی

- Dec 26, 2018-

360 Flight Simulator از فناوری کاملا جدید استفاده کرد تا بتواند حرکتی محدود از پلت فرم سیلندر الکتریکی را از بین ببرد و 360 درجه چرخش بدون توقف و سر و صدا، تاخیر در عملکرد، تقریبا با 100٪ صحنه واقعی واقعیت مجازی، برای کاهش احساس از سرگیجه، در همان زمان به ارمغان می آورد مردم واقعی احساس وزوز مانند شما در حال اتصال غلتکی واقعی، ما واقعا یک تجربه فوق العاده

1

1. ظاهر جذاب جذاب یکی از بزرگترین نقاط روشن است.
2. تجربه فوق العاده غواصی غواصی عالی، اجازه دهید شما نمی توانید متوقف کنید.
3. پلت فرم پویا ساخته شده به شما اجازه می دهد یک احساس همهجانبه.
4. سیلندر الکتریکی ما 5 میلیون بار تست شده است که معادل هشت سال کارکرد ماشین است.
5. آخرین سیستم عامل، رابط عملیاتی آسان است درک کنید.